<< กลับหน้าหลักบอร์ด ต่างประเทศ

เที่ยว โฮจิมินห์ - ดาลัด – มุยเน่ (4 วัน 3 คืน) น่าเที่ยว น่าสนใจมากค่ะ

(เข้าชม 388 ครั้ง)


ช่วงนี้ใกลถึงเทศกาลสงกรานต์บริษัทเวลคัมเวียดนามทัวร์ขอแนะนำโปรแกมทัวร์ไปเที่ยวเวียดนามโฮจิมินห์ - ดาลัด – มุยเน่  น่าสนใจมากสำหรับคนไทยค่ะ


โฮจิมินห์ - ดาลัด – มุยเน่  (4 วัน 3 คืน)

วันที่ 1 : กรุงเทพ-โฮจิมินห์    (มื้อ เที่ยง เย็น)

ไปรับที่สนามบินนานาชาติ  Tan Son โฮจิมินห์ นำท่านเดินทางสู่ใจกลางเมือง โฮจิมินห์  ระยะทางประมาณ 80 ก.ม.(ประมาณ  1 ชม. 50 นาที ) นำท่านไปเที่ยวพิพิธภัณฑ์สงคราม  ชมไปรษณีกลางโฮจิมินห์  โบสถ์นอร์ทธรอดาม  ทำเนียบเมือง  opera house

รับประทานอาหาร ณ ภัตาคาร

จากนั้นช้อบปิ้ง ตลาดเบนถัน ศูนย์รวมของฝากของที่ระลึก อาทิ ตุ๊กตา เสื้อผ้า รองเท้า ผ้าปัก กระเป๋า กาแฟ เป็นต้น

14h30 นำท่านไปสนามบินนานาชาติ  Tan Son โฮจิมินห์ สู่เมืองดาลัท โดยสายการบินเวียดนามแอร์ไลน์เที่ยวบิน ถึงเมืองดาลัด   เป็นเมืองแห่ง ปารีสตะวันออกเมืองแห่งดอกไม้ เมืองแห่งดอกไม้ผลิ เมืองแห่งความรัก  “ ท่าน จะได้สัมผัสกับบรรยากาศอันหนาวเย็น   เพราะเมืองนี้อยู่บนเขาสูงถึง 1500 เมตรจากระดับน้ำทะเล เลยได้เป็นสถานที่พักร้อนของชาวฝรั่งเศษ ตั้งแต่สมัยอาณานิคมฝรั่งเศษเป็น 100ปีแล้ว

รับประทานอาหาร มื้อเย็นและพักผ่อนที่ดาลัด

วันที่ 2:  ดาลัด (มื้อเช้า เที่ยง เย็น)

ทานอาหารมื้อเช้าในโรงแรมเช็คเอาท์ออกจากโรงแรม

หลังจากอาหารเช้า  นำท่านนั่ง กระเช้าไฟฟ้า เพื่อขึ้น ชมทิวทัศน์ที่สวยงามของดาลัท  จากมุมสูง.....สำหรับกระเช้าไฟฟ้าแห่งนี้ เป็นระบบกระเช้าที่ทันสมัยที่สุดของประเทศเวียดนามและมีความปลอดภัยสูงเพื่อชมความงดงามของ ทะเลสาบ เตวียนลาม ซึ่งแวดล้อมไปด้วยทิวสนและพรรณไม้เรียงรายบนเนินเขาท่ามกลางอากาศเย็นสบาย และบรรยากาศอันแสนโรแมนติค  หลังจากนั้น นำเท่าน นมัสการพระพุทธรูปที่  วัดTruc Lam  ซึ่งสร้างขึ้นบนเนินเขา

แล้วนำท่านเดินทางไปชม  น้ำตก   Datalla Water Fall   น้ำตกที่สวยที่สุดในดาลัท

ตอนบ่ายถึงเมือดาลาดไปชม หุบเขาแห่งความรัก   ไปเนิน Mong Mo สวนพฤกษศาสตร์  นำท่านชม สวนดอกไม้เมืองหนาวของเมืองดาลัท และชมทัศนียภาพ หมู่บ้าน Bao Dai,  XQและ แวะมา ชมที่ทำม้วยจากดออกไม้และผลไม้

เย็น บริการอาหารเย็น  ณ ภัตตาคาร // หลังอาหาร  ให้ท่านอิสระช้อบปิ้งตลาดไนท์บาร์ซ่า ตามอัธยาศัย  ท่านสามารถเลือก ซื้อสินค้าของที่ระลึก เช่น  เสื้อกันหนาว  ผ้าพันคอ  ถุงมือ   องุ่นอบแห้ง  สตอเบอรี่อบแห้ง  ลูกหยีอบแห้ง  ลูกจันทร์อบแห้ง  และท่านสามารถซื้อไวน์ดาลัท  ราคาถูกได้ที่นี่   เพื่อเป็นของฝากถึงคนที่บ้าน

 

วันที่ 3: ดาลัด มุยเน่ (มื้อเช้า เที่ยง เย็น)

รับประทานอาหารมื้อเช้าในโรงแรมเช็คเอาท์ออกจากโรงแรม  นั่งรถไปยังมุยเน่ จังหวัดฟานเทียด (Phan Thiet)  ไป จากดาลาดถึงมุยเน่เสียเวลาประมาณ  4 ชม.ครึ่ง )  ระหว่างทางท่านจะได้สัมผัสบรรยากาศรอบๆขุนเขา ไปเรื่อยๆ  ซึ่งท่านจะเห็น  ไร่แก้วมังกร  ไร่กาแฟ  ซึ่งเส้นทางที่นำท่านไปจะผ่านเขาหลายลูกเป็นเส้นทางที่สะดวกสบาย 

รับประทานอาหาร ณ ภัตาคาร นำท่านชม  Fairly Stream  คล้าย ๆ แกรนด์แคนยอน   ซึ่งเป็นธารน้ำสีแดงอันเกิดจากธรรมชาติเป็นผู้สร้าง เดินชมทัศนียภาพของชั้นดิน สูงลดหลั่นกันไปสลับกับสีสันของดินทรายอย่างสวยงามชายหาดที่เงียบสงบ  ท่านจะตื่นตาตื่นใจด้วยความสวยงามกับแหล่ง

สีแดง ความยาว 2 กม. นำท่าน เดินผ่านธารน้ำ  จากนั้นนำท่านไปทะเลทราย มุ่ยเน่  ภูเขา ทรายสีเหลือง ชมความสวยงามและสามารถเล่นสไลด์เดอร์บนส้นทราย ขับรถ AVT บนยอดภูเขาทะเลทราย

ชมทะเลและว่ายน้ำด้วย รับประทานอาหารมื้เย็นและดื่มด่ำบรรยากาศช่วงกลางคืน พักผ่อนตามอัธยาศัย

วันที่ 4: มุยเน่ โฮจิมินห์     (มื้อเช้า เที่ยง)

รับประทานอาหารมื้อเช้าในโรงแรมเช็คเอาท์ออกจากโรงแรม ไปชมหมู่บ้านและ ตลาดประมง  ทานมื้อเที่ยง และกลับไปที่สนามบินโฮจิมินห์ กลับกรุงเทพ

 

โรงแรมระดับ 3 ดาวหรือ 4ดาว

เงื่อนไข

-         จ่าย 50% กับเด็กที่มีอายุตั้งแต่ 2 – 12 ปี ซึ่งพักรวมกับห้องผู้ปกครองซึ่งไม่ได้เพิ่มเตียงแต่อย่างใด

-         จ่าย 90% กับเด็กที่มีอายุตั้งแต่ 2 – 12 ปี ซึ่งพักรวมกับห้องผู้ปกครองซึ่งได้มีการเพิ่มเตียง

-         จ่ายเต็มราคา (เหมือนผู้ใหญ่) โดยนับตั้งแต่อายุ 12 ปีขึ้นไป

ราคารวม

-   ค่ารถโค้ชปรับอากาศนำเที่ยวตามที่ระบุในรายการ

-   ค่าอาหารครบทุกมื้อที่ระบุในรายการ

-   ค่าที่พักโรงแรมระดับ 3 ดาว

-   ค่าเข้าชมสถานที่ และค่าธรรมเนียมตามที่ระบุในรายการ

-   ค่ามัคคุเทศก์ภาษาไทย

-    ค่าหัวหน้าทัวร์ ไกด์ท้องถิ่น(พูดไทย)ให้บริการท่องเที่ยวตามรายการ

 

ราคาไม่รวม

-   ค่าใช้จ่ายส่วนตัวต่าง ๆ นอกรายการ อาทิ ค่าโทรศัพท์ ค่าซักรีด และค่าเครื่องดื่มในห้องพัก

-   ค่าตัวเครื่องบิน

-   ค่าอาหาร

-   ค่าธรรมเนียมวีซ่าสำหรับผู้เดินทางชาวต่างชาติและผู้ถือเอกสารต่างด้าว

-   - ทิปมัคคุเทศก์ท้องถิ่น, พนักงานขับรถ, พนักงานโรงแรม, ร้านอาหาร ฯลฯ

-   ค่าภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3% กรณีต้องการใบเสร็จ

-   ค่าทิปไกด์และคนขับรถ

 

เอกสารประกอบการเดินทาง
-
หนังสือเดินทางที่มีอายุใช้งานเหลือไม่ต่ำกว่า 6 เดือน

หากต้องการข้อมูลเพิ่มเติม ติดต่อมาหาเราได้ เรายินดีที่จะให้การบริการทุกท่านเสมอ ติดต่อกับเราทาง

email: sales2@welcomevietnamtours.com

เว็บไซต์: http://welcomevietnamtours.com

I.T.Operator Licence: 0736/2007/TCDL     Business number: 0103014831

Office    : No.837 Giai Phong Str, Hoang Mai Dist, Hanoi, Vietnam

Hanoi, Vietnam 

Tel          : (+84).4.22421352                        Fax: (+84).4.37153288

Cell Phone: +84 974402459

Skype : ratchani_vn

Yahoo : huedpk51dna@yahoo.com.vn

 
โดย : huenguyen เมื่อ :วันเสาร์ 17 มีนาคม 2555  11:06 น.

อ่านก่อนใช้เว็บบอร์ด
1. กรุณาอย่าโพสท์กระทู้ หรือหัวข้อซ้ำๆ กัน หากพบกระทู้ที่ซ้ำๆ จะถูกลบออกจากระบบ
2. ห้ามโพสท์กระทู้ที่ผิดกฎหมาย กระทู้การเมือง หรือหมิ่นสถาบันโดยเด็ดขาด
3. ห้าม Post ธุรกิจลูกโซ หรือธุรกิจออนไลน์เด็ดขาด
 คุณต้องสมัครสมาชิก ถึงจะโพสกระทู้ได้